Местните наричат мястото Тангардък Кая – в превод Кънтящ камък. Наименованието идва от впечатляващото звуково ехо, особено трептене вътре в пещерата.

Резултатите от архео-астрономически изследвания показват, че тази пещера светилище може да се свърже с изповядването на култа на траките към Великата Богиня – Майка. В пещерата веднъж годишно слънчев лъч прониква в дълбочина и достига олтар, олицетворяващ свещения брак между Земята и Слънцето. Формата на пещерата, напомняща женски детероден орган, символизира утробата на богинята. Култът почита т.нар. хиерогамия – свещеният брак между Богинята  Майка и нейният син – Слънчевият Бог, който трябва да осигури кръговрата на сезоните и плодородието на земята.

Светилището е служело на древните също така и  за определяне продължителността на годината, нейното начало и край, с достатъчна точност.

Имайте превид, че при желание за посещение на този обект няма екскурзовод! Ако решите, че такъв би ви бил много полезен може да се свържете с нас на телефоните за предварителни заявки: 0886786709, 0885924859 – Георги Кючуков; 0886508543– Веселина Кючукова. Ще се радваме да Ви бъдем полезни!